گشايش نمايشگاه بين المللي گردشگري پكن با حضور ايران

به گزارش ايرنا، اين نمايشگاه سالانه كه از روز پنجشنبه و به مدت چهار روز گشايش يافته با هدف اصلي معرفي كالاها و خدمات گردشگري از سوي مركز تجارت جهاني چين مديريت مي شود.
هدف ديگر از برگزاري نمايشگاه شناسايي بهينه خدمات مسافرتي و گردشگري داخلي و بين المللي و آشنا شدن دفاتر و سازمان هاي دست اندركار با آخرين تحو