ایران و چین یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی امضا کردند

جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین روز سه شنبه در پکن یادداشت تفاهم همکاری های کشاورزی امضاء کردند.
این یادداشت تفاهم را «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران و «هان چانگ فو» وزیر کشاورزی چین در شهر پکن پایتخت چین امضاء کردند.
بر اساس این یادداشت تفاهم همکاری، دو کشور در حوزه های مختلف کشاورزی از جمله در حوزه پرورش گلخانه ای، پرورش ماهی در قفس، شیلات، دام، زراعت، باغبانی، دام و طیور همکاری های خود را توسعه می دهند.
انجام طرح های تحقیقاتی مشترک، تبادل کارشناس، اطلاعات و سرمایه گذاری مشترک در زمینه های مختلف بخش کشاورزی از جمله بندهای دیگر این تفاهمنامه مشترک اعلام شده است.همچنین به منظور اجرایی شدن این یادداشت تفاهم مقرر شده، جلسات کارشناسی اولیه و مقدماتی از سوی متخصصان و کارشناسان دو کشور در حوزه های مختلف تشکیل و نتایج آن به کارگروه مشترکی که در همین رابطه تشکیل خواهد شد، ارائه شود.وظیفه این کارگروه ، نظارت بر حسن اجرای دقیق برنامه های در دست مطالعه و اجرا عنوان شده که جلسات آن باید هر ساله و به طور منظم در دو شهر تهران و پکن تشکیل شود. یکی دیگر از بندهای مورد توافق طرفین در این یادداشت تفاهم، اجرای برنامه های اولویت داری است که قرار است با همکاری مشترک دو کشور و در یک دوره پنج ساله به بهره برداری برسد.در این برنامه ها، چنانچه طرفین به منظور تولید یک محصول مشخص به توافق برسند، کارشناسان و محققان دو کشور باید در مدت پنج سال با سرمایه گذاری و همکاری مشترک، آن را به پایان برسانند.همچنین بر اساس پیشنهادی که از سوی «هان چانگ فو» وزیر کشاورزی چین مطرح شد، مقرر گردید از هر دو طرف یک مدیر ارشد به عنوان نماینده ویژه و تام الاختیار مسوول پیگیری مستمر موضوعات و وصول اطمینان از وجود ارتباط کاری منظم بین دو وزارتخانه تعیین شود.«محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه در صدر یک هیات بلندپایه اقتصادی به منظور توسعه مناسبات دو کشور و شرکت در نخستین همایش مشترک توسعه سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران و چین به پکن سفر کرده است.
در نخستین «همایش مشترک توسعه سرمایه گذاری و تجارت کشاورزی ایران و چین» که روز گذشته - دوشنبه - در پکن برگزار شد، بیش از 250 فعال اقتصادی، روسای اتحادیه های تولیدی، سرمایه گذاران، صاحبان واحدهای دانش بنیان و فناوری کشاورزی دو کشور حضور داشتند.
محمود حجتی به دعوت رسمی «هان چانگ فو» وزیر کشاورزی وارد چین شده است.
بازدید از مرکز آکادمی علوم کشاورزی پکن و دیدار با مسوولان و محققان این مرکز، سفر به استان «شاندونگ» که از استان های پیشرو در حوزه کشاورزی چین است و همچنین بازدید از مراکز تحقیقاتی، بخش های ویژه فناوری کشت گلخانه ای و پرورش ماهی در قفس از دیگر برنامه های سفر «حجتی» به چین عنوان شده است.
سفر «محمود حجتی» به جمهوری خلق چین، نخستین بازدید رسمی وزیر جهاد کشاورزی به این کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی است.
خبرگزاری ایرنا