نوسان تولید محصولات معدنی د ر آذر ماه

گروه صنعت و معدن: آمار تولید 13 کالای منتخب معدنی و صنایع معدنی در 9 ماه منتهی به آذر ماه از جابه‌جایی مجدد رتبه تولیدات معدنی حکایت دارد. به طوری‌که براساس داده‌های اعلام شده مجموع فولاد خام که در هشت ماه منتهی به آبان ماه توانسته بود پس از افت تولید مجددا بیشترین رشد را در میان محصولات معدنی از آن خود کند در آذر ماه با افت 5/6 درصدی مواجه شد و با افت دو پله‌ای در جایگاه سوم جدول قرار گرفت.

براساس داده‌های اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی از میان 13 کالای منتخب معدنی 10 محصول رشد تولید را تجربه کردند و 3 محصول نیز با افت تولید مواجه بودند. رشد تولید 10 محصول در 9 ماه منتهی به آذر 93 در حالی است که آمار تولید آذر ماه از افت تولید 6 محصول معدنی حکایت دارد که این افت جابه‌جایی مجدد رتبه‌های کالاهای منتخب‌ معدنی را به‌همراه داشته است.  

وضعیت تولید محصولات معدنی
جدول تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی در 9 ماه منتهی به آذر امسال و مقایسه آن با مدت مشابه سال گذشته بیانگر آن است که «کاشی و سرامیک»، «ظروف چینی»،  «مجموع فولاد خام»، «کاتد مس»و «چینی بهداشتی» رتبه اول تا پنجم را از لحاظ میزان رشد تولید کسب کرده‌اند. «مجموع محصولات فولادی»، «ظروف شیشه‌ای»، «سنگ آهن»، «شیشه جام» و «آلومینا» پنج محصول دیگری هستند که در این مدت رشد مثبت را ثبت کرده‌اند. اما در مقابل «شمش خالص آلومینیوم» و «سیمان» ، «کنسانتره زغال‌سنگ» سه محصولی هستند که  با افت تولید همراه بوده‌اند.
بر اساس این گزارش «کاشی و سرامیک»در حالی در آمار 9 ماهه در رتبه اول از لحاظ میزان تولید نسبت به مدت مشابه سال گذشته قرار گرفت که در آمار 8 ماه منتهی به آبان ماه رتبه دوم را در اختیار داشت؛ به عبارت دیگر در این گروه مجددا شاهد جابه‌جایی رتبه در جدول محصولات معدنی بوده‌ایم. در 9 ماه منتهی به آذر امسال در مجموع 286 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک درکشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد 8/29 درصدی داشته است. مجموع تولید «کاشی و سرامیک» در آذر ماه نیز برابر با 33 میلیون متر مربع است که در مقایسه با ماه قبل آن رشدی 8/13 درصدی را تجربه کرده است.
«ظروف چینی» نیز که در هشت ماه منتهی به آبان ماه در جایگاه پنجم در جدول تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی قرار گرفته بود، در مدت زمان مورد بررسی توانست جایگاه دوم جدول را از آن خود کند به طوری که میزان تولید این محصول نسبت به مدت مشابه سال گذشته 6/8 درصد رشد داشته است. مجموع تولید «ظروف چینی» در 9 ماه منتهی به آذر ماه برابر با 38 هزار تن بوده است. رشد تولید «ظروف چینی» در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که در آذر ماه این محصول با افت 4/4 درصدی همراه بوده است.
«مجموع فولاد خام» سومین محصول معدنی است که با رشد تولید 1/6 درصدی نسبت به سال گذشته در رتبه سوم قرار گرفت. این محصول در 8 ماه منتهی به آبان ماه رتبه اول رشد تولید را در اختیار داشت اما در مدت زمان مورد بررسی با افت دو پله‌ای مواجه بوده است. در مدت مورد بررسی در مجموع 12 میلیون و 633 هزار و 300 تن «مجموع فولاد خام» تولید شده است؛ این در حالی است که میزان تولید این محصول در سال گذشته  11 میلیون و 906 هزار و 500 تن بوده است. افت سه پله‌ای این محصول فولادی در 9 ماه منتهی به آذر 93  را می توان به کاهش 5/6 درصدی تولید آن در آذر ماه نسبت داد.  
«کاتد مس» نیز در جدول تولید کالاهای منتخب معدنی و صنایع معدنی رتبه چهارم را کسب کرده است. بر اساس آمار، در 9 ماه منتهی به آذر امسال در مجموع 145 هزار و 700 تن «کاتد مس» در کشور تولید شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 3/5 درصدی داشته است.  مجموع تولید کاتد مس در آذر ماه نسبت به ماه قبل نیز رشد
2/5 درصدی را تجربه کرده است.
اما جایگاه پنجم جدول در مدت زمان مورد بررسی به «چینی بهداشتی» رسید. مجموع تولید این محصول در 9 ماه منتهی به آذر ماه برابر با 70 هزار و 600 تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشدی 1/5 درصد را ثبت کرده است. مجموع «چینی بهداشتی» تولید شده در آذر ماه نیز برابر با 9 هزار و 500 تن بوده که با توجه به تولید 9 هزار تن در ماه ماقبل آن رشدی 6/5 درصدی را تجربه کرده است.

افت تولیدی‌ها
اما در مقابل محصولاتی که بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند در مدت زمان مورد بررسی 3 محصول نیز افت تولید را تجربه کرده‌اند. در این میان «شمش خالص آلومینیوم» از جمله محصولات معدنی است که بیشترین افت تولید را ثبت کرد. مجموع تولید «شمش خالص آلومینیوم» در مدت زمان مورد بررسی برابر با 212 هزار و 100 تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت  3/7 درصدی داشته است.  بعد از آن، رتبه دوم از لحاظ افت تولید به «سیمان» اختصاص دارد که افت  2/6 درصدی را ثبت کرده است. «سیمان» در آذر ماه نیز در مقایسه با ماه قبل آن افت 4/10 درصد را تجربه کرده است. اما «کنسانتره زغال‌سنگ» نیز با افت 6/2 درصدی دیگر محصولی است که میزان تولید آن نسبت به سال گذشته با افت مواجه بوده است.