گسترش صادرات و توجه به بنگاه های تولیدی راهکار بهبود اقتصاد

یک کارشناس اقتصادی گفت: برای برون رفت از محدودیت های اقتصادی کشور باید به بنگاه های تولیدی و گسترش صادرات توجه بیشتری کرد.
بهنام ملکی بیان کرد: عوامل خارجی و داخلی در وضعیت اقتصاد کشور تاثیرگذار است اگر بخواهیم از بعد خارجی نگاه کنیم از سال ۸۹ فشار کشورهای خارجی بر ایران سنگین شد و اقتصاد کشور تغییراتی را تجربه کرد که در ارتباط با مسائل داخلی سیاست های راهبردی باید مورد بازنگری دولت قرار گیرد.
ملکی تصریح کرد: برای برون رفت از محدودیت های اقتصادی موجود باید به بنگاه های تولیدی که تعطیل هستند توجه بیشتری کرد و دولت حمایت هایی در این رابطه انجام دهد تا افرادی که توانایی اداره این واحدها را دارند در راس کار قرار گیرند به گونه ای ظرفیت های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنند، این راهکار در شرایط اقتصادی موجود می تواند راهگشا باشد.
این کارشناس در ادامه یادآور شد: دولت نقدینگی قابل توجهی را به شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط تزریق کرده و حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان به این بنگاه ها اختصاص داده که امیدواریم این سرمایه وضعیت صنایع را بهبود ببخشد.
ملکی در پایان عنوان کرد: دولت باید تمام تمرکز خود را در جهت گسترش صادرات و تولید صادرات محور قرار داده و از طرف دیگر هزینه های مالیات و بیمه این صنایع را کاهش دهد تا اقتصاد کشور وضعیت بهتری پیدا کند.

باشگاه خبرنگاران جوان