چین درصدد افزایش مصرف در راستای تقویت اقتصاد کشور

مقامات چین خواستار اقداماتی در راستای افزایش میزان مصرف به منظور تقویت اقتصاد کشور می باشند.

طبق گزارش منتشره از سوی کمیسیون اصلاح و توسعه ملی چین ، وزارت بازرگانی ، اداره دولتی مقررات بازاری بهبود تامین بازار و افزایش مصرف نقش مهمی در تقابل با فشار موجود بر اقتصاد و حفظ رشد باثبات ایفا می کند.

اقتصاد چین با وجود تغییر و تحولات نگران کننده ، فضای خارجی پیچیده و آشفتگی ها در مجموع عملکرد متعادل و باثباتی دارد .

در این نشست مقرر شد بر اساس شرایط محلی مصرف خودرو و لوازم خانگی برقی تشویق شود و شرایطی برای حمایت از سیاست های بیشتر، پاسخگویی به تقاضای مردم برای خودروهای هوشمند فاقد آلایندگی و لوازم خانگی فراهم آید.

مصرف روستایی با وجود اقدامات تقویت کننده فروش محصولات صنعتی باکیفیت در حواشی شهر نیز شاهد بهبود کیفیت و افزایش ظرفیت خواهد بود.

تامین محصولات باکیفیت و خدمات نیز افزایش خواهد یافت و قدرت خرید شهروندان با اقدامات ویژه ای از جمله کاهش مالیات درآمد افراد تقویت خواهد شد.

با تشویق بهبود زیرساخت ها ، حفاظت از حقوق مصرف کنندگان و نوآوری در بخش خرده فروشی نیز فضای مصرف بهبود خواهد یافت.

در این نشست نیز در خصوص اتخاذ اقداماتی در راستای تضمین ثبات بازار و قیمت ها در تعطیلات جشن بهاره تصمیم گیری شد.

منبع : گلوبال تایمز