جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارش نشست با هیات اعزامی از اتاق بازرگانی بین المللی چین مورخ یکشنبه 15 شهریور 94

نشست هیات اعزامی از اتاق بازرگانی و چین و مسئولین اتاق بازرگانی بین المللی جاده ابریشم   با هماهنگی های بعمل آمده از سوی وابسته بازرگانی  جمهوری اسلامی ایران در چین  با هیات رئیسه اتاق ایران و چین و با حضور دبیر کل کمیته ایرانی اتاق ایران به منظور  گسترش همکاریهای تجاری و فرهنگی با اتاق بازرگانی جاده ابریشم  بعد از ظهر روز یکشنبه ۱۵ شهریور ۹۴  در محل اتاق ایران و چین  برگزار گردید.
آقای Jianzhong، نایب رئیس اتاق بازرگانی بین المللی چین و رئیس اتاق بازرگانی جاده ابریشم  هدف  تاسیس اتاق بازرگانی جاده ابریشم را تلاش برای ایجاد فرصتی به منظور انتقال دانش تکنولوژی و فراهم نمودن  پایگاه   وسیع اطلاعاتی و ایجاد ارتباط بین اعضای این اتاق دانسته و با اشاره به موقعیت  ایران در جاده ابریشم به نقش مهم ایران و اتاق بازرگانی ایران و چین در همکاریهای اتاق بازرگانی جاده ابریشم در هنگ کنگ تاکید نمود.
وی با اشاره به ملاقاتهای متعدد با اتاق های بازرگانی کشورهای مختلف از جمله روسیه ، ترکیه ، ایتالیا ،فرانسه بر اتفاق نظر این کشورها به اهمیت تاسیس اتاق بین المللی جاده ابریشم تاکید نمود.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین  ضمن تشکر از تلاش وابسته بازرگانی ایران و چین در هماهنگی رفت و آمد هیات های اعزامی از تاسیس اتاق بازرگانی جدید جاده ابریشم استقبال نموده و گفت اتاق ایران و چین برای  آغاز و توسعه همکاری با این اتاق  آمادگی کامل دارد. وی همچینن نسبت به حضور در مراسم افتتاحیه اتاق بازرگانی جاده ابریشم در هنگ کنگ  اظهار امیدواری نمود.