پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اخبار

اخبار

رویکرد سازمان توسعه تجارت، حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی با هدف توسعه صادرات است

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران با اشاره به رونق گرفتن برپایی نمایشگاه‌های بین‌المللی در خارج از کشور، گفت: رویکرد مدیریت جدید سازمان توسعه تجارت،

مطالعه کنید »