پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

اخبار

اخبار

ارائه خدمات مشروط شد

طبق اعلام سازمان صمت تهران، از این به بعد ارائه کلیه خدمات این سازمان منوط به اخذ شناسه کالا و کد رهگیری، درج قیمت تولیدکننده

مطالعه کنید »