پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارشات

گزارشات

گزارش نمایشگاه ارومچی

گزارش حضور  هیات تجاری و بازرگانی اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در هجدهمین دوره نمایشگاه بازرگانی و تجارت خارجی ارومچی چین (1-5 سپتامبر

مطالعه کنید »