جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارشات

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری خلق چین

متن سخنرانی کامل جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینیجناب آقای چن دمینگوزیر محترم بازرگانی جمهوری خلق چیناعضای محترم کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری خلق چین

مطالعه کنید »

سخنرانی نماینده اتاق ایران و چین درسمینارمعرفی فضای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران بالقوه چینی( 11 مارس 2011)

سمینار معرفی فضای سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشورهای مختلف به سرمایه گذاران بالقوه چینی با حضور مقاماتی ازکشورهای مختلف روز 11

مطالعه کنید »

انتشار در شبکه های اجتماعی

گزارشات

اطالاعیه ها

آخرین اخبار ایران

آخرین اخبار چین