پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارشات

اسدا… عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در دومين همايش تقدير از صادركنندگان نمونه نساجي و پوشاك

اسدا… عسگراولادی رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین  در دومين همايش تقدير از صادركنندگان نمونه نساجي و پوشاك، با بیان اینکه استقلال سياسي

مطالعه کنید »

انتشار در شبکه های اجتماعی

گزارشات

اطالاعیه ها

آخرین اخبار ایران

آخرین اخبار چین