پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارشات

سخنرانی نماینده اتاق ایران و چین درسمینارمعرفی فضای سرمایه گذاری به سرمایه گذاران بالقوه چینی( 11 مارس 2011)

سمینار معرفی فضای سرمایه گذاری به منظور معرفی فرصتهای سرمایه گذاری کشورهای مختلف به سرمایه گذاران بالقوه چینی با حضور مقاماتی ازکشورهای مختلف روز 11

مطالعه کنید »

انتشار در شبکه های اجتماعی

گزارشات

اطالاعیه ها

آخرین اخبار ایران

آخرین اخبار چین