پکن:

Beijing

تهران:

Tehran

گزارشات

وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران در چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاریهای اقتصادی ایران و جمهوری خلق چین

متن سخنرانی کامل جناب آقای دکتر سید شمس الدین حسینیجناب آقای چن دمینگوزیر محترم بازرگانی جمهوری خلق چیناعضای محترم کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری خلق چین

مطالعه کنید »

انتشار در شبکه های اجتماعی

گزارشات

اطالاعیه ها

آخرین اخبار ایران

آخرین اخبار چین